Projektet

Växtkraft På
Landsbygden

Projektet är sökt genom Leader Stockholmsbygd som godkänns av jordbruksverket och är delvis EU finansierad

Projektet Växtkraft på Landsbygden startade för att höja förståelsen för lokalt producerad mat för självförsörjning samt att utbilda och öka kunskapen hos konsumenten hur samhällets utveckling och matproduktion kan fungera på en lokal marknad.

Projektet startar hösten 2023 och skall pågå till hösten 2026 och kommer ha följande aktiviteter:

Skördemarknad i september varje år
Viltvecka i oktober varje år
Julmarknad varje år
Temakvällar, 6 gånger per år

Växtkraft på landsbygden

Aktiviteter

Skördemarknaden

Den 9 september 2023 hölls Skördemarknaden på torget i Ösmo Centrum med sina produkter för försäljning och provsmakning.


Viltveckan vecka 44 & 48

Viltveckan skall ge eleverna en förståelse och kunskap för det vilda i naturen genom att möjliggöra för det pedagogiska i undervisningen i skolan, provsmakning i skolmatsalen, erbjuda en elev att gå med en jägare i skogen för att få ställa frågor till den om jakt.

- Jakten sker under v 44 - Servering skolor och äldreboenden v 48 2023

Julmarknad 16 dec,
11.00-15.00

Julmarknaden är till för att lokala producenter skall ha möjligheten att visa upp och sälja sina produkter. Marknaden kommer att vara på torget i Ösmo Centrum.

Följ oss på sociala medier för senaste informationen
Växtkraft på landsbygdens

Temakvällar

Temakvällar med inriktning på lokal produktion så att vi ser till att säkerställa att självförsörjningsgraden i Nynäshamns kommun höjs.

Viltvård 26:e oktober 2023

Den 26 oktober mellan 17-19:00 sker uppstarten av Viltveckan i Svea Yrkeskläders lokaler på Teknikervägen 17 A i Nynäshamn.

Avslutningsmiddag 2 dec 2023

De jägarna som har lämnat in vilt och deltagit under viltveckan kommer att bjudas in till en temakväll inkl middag.

Livsmedelshantverk

Våra lokala livsmedlesproducenter kan arbeta för att få en mera hållbar försäljingskanaler.

Livsmedelproduktion

Hur kan man effektivisera livsmedelsproduktionen och nå ut till nya kunder med högkvalitativa produkter.

Våra lokala Producenter

Besök oss gärna!

Ni möter våra producenter på skördemarknaden och på julmarknaden men vill ni göra ett besök hos dem så kan man söka dem via kartan.

Klicka på knappen nedanför så hittar ni alla producenter som är med i Projektet.

cropped-favikon.png

Jag vill tacka alla som medverkar och kommer att medverka för att det skall vara möjligt att kunna ha våra event. 

Det vi ska gör tillsammans och i projektet är att öka den lokala handeln, lönsamheten, kris-matbredskapen och nätverkandet för att ta vara på det som finns i vår närhet.

 

Birgitta Carlsson

Projektledare för Växtkraft på Landsbygden, Projektägare är Södertälje Ortsförbund

MEDARRANGÖRER

Utan våra medarrangörer så hade vi inte kunnat ha våra aktiviteter så som Skördemarknaden och Julmarknaden.

Det är dessa som gör det möjligt

GIF Ösmo fotboll

Ösmo GIF Fotboll är idag en av Nynäshamns kommuns största idrottsföreningar med fler än 650 medlemmar varav ca 60 ledare.


Ösmo Villaägareförening

I förening finns det ca 650 medlemmar som äger ett hus eller villa i Ösmo.PRO - Ösmo

PRO Ösmo är en vital förening med i dagsläget ca. 250 medlemmar, som tillsammans skapar en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling och glädje.

Ösmo Simsällskap

Vår mål är att främja simidrott och främst grenen simning. Vi skall vara verksamma från babysim till masterssim, även om vi inte har möjlighet att erbjuda träning för elitsatsande simmare.